070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Nieuwsartikelen van Vastrecht

Startpunten voor alle belastingbetalers | jan 2022

Startpunten voor alle belastingbetalers | jan 2022

Startpunten voor alle belastingbetalers Tariefschijven en heffingskortingen Wijzigingen eigen woning Invordering belastingschulden versoepeld Opnieuw minder kostenaftrek Wijzigingen in box 3 Overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden STAP-budget stap...

Lees meer
Startpunten werkgevers en werknemers | jan 2022

Startpunten werkgevers en werknemers | jan 2022

Startpunten werkgevers en werknemers Vrije ruimte WKR terug naar oude niveau Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding Hogere bijtelling privégebruik emissieloze auto Wijziging bij gelijktijdig privégebruik meerdere auto’s Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af...

Lees meer
Startpunten voor de ondernemer | jan 2022

Startpunten voor de ondernemer | jan 2022

Startpunten voor de ondernemer Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd Minder ondernemersaftrek Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden eHerkenning voor je...

Lees meer
Startpunten de DGA | jan 2022

Startpunten de DGA | jan 2022

Startpunten de DGA Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar Verrekening voorheffingen beperkt Belastingrente verhoogd In 2022 hoger gebruikelijk loon Heb je al aan de UBO-verplichting voldaan? Beperk stand van jouw...

Lees meer

Christmas Wishes from Vastrecht

Dear all, The year is almost over. Looking back on 2021, it was a particularly exciting year. With highs and lows. At the end of 2020, we still thought that in 2021 we would reap the benefits of efforts on various fronts: a new system for time registration and...

Lees meer
De fiscale plannen uit het coalitieakkoord

De fiscale plannen uit het coalitieakkoord

Wat zijn de fiscale plannen uit het coalitieakkoord? Op 15 december is het nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Wat de fiscale plannen zijn hebben wij gebundeld, verdeeld over de volgende 6 onderwerpen: Ondernemers in de inkomstenbelasting Ondernemers met een eigen BV...

Lees meer
Eindejaarstips van Vastrecht

Eindejaarstips van Vastrecht

17 Eindejaarstips van Vastrecht Het jaar goed afsluiten? Het kan nog! Wij hebben 17 tips opgesteld om 2022 goed te starten. Minder belastingvoordeel voor aftrekposten Voeg aftrekposten samen Voorkom de hoge box 3-heffing Los kleine schulden in box 3 af Kies voor...

Lees meer
Tips voor de ondernemer – Oktober 2021

Tips voor de ondernemer – Oktober 2021

Tips voor de ondernemer: Meer tijd voor aanvraag vaststelling TVL Q1 Soms toch nog uitstel van betaling Legitiem een zwarte lijst van wanbetalers bijhouden Terugbetalingsregeling verder versoepeld Extra coronasteun voor nachthoreca Meer tijd voor aanvraag vaststelling...

Lees meer
Tips voor de DGA – Oktober 2021

Tips voor de DGA – Oktober 2021

Tips voor de DGA Turboliquidatie wordt minder eenvoudig Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd Wanneer zijn pensioensuitkeringen uit uw eigen bv belast? Turboliquidatie wordt minder eenvoudig Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan...

Lees meer
Tips voor werkgevers en werknemers – Oktober 2021

Tips voor werkgevers en werknemers – Oktober 2021

Tips voor werkgevers en werknemers: Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerkplek Data definitieve vaststelling NOW Terug naar reguliere werktijdverkorting Intrekking 'Verklaring geen privégebruik auto' -...

Lees meer