070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Nieuwsartikelen van Vastrecht

Tips voor de ondernemer en de DGA – mei 24

Tips voor de ondernemer en de DGA – mei 24

Tips voor de ondernemer   Zelfstandigenaftrek en parttime ondernemerschap Hoewel de zelfstandigenaftrek de afgelopen jaren sterk is afgebouwd, is het nog steeds een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Om voor de aftrek in aanmerking te komen moet u voldoen...

Lees meer
Risico’s en kansen bij werken met zzp’ers

Risico’s en kansen bij werken met zzp’ers

Inleiding ls u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst. De zzp’er kan dit zelf stellen en nabetaling van loon vorderen, maar ook een cao-partij of een pensioenfonds kan in dat geval...

Lees meer
Aangiftebrief 2024

Aangiftebrief 2024

 Inleiding Op 1 maart jl. is de digitale aangifteronde Inkomstenbelasting 2023 (IB 2023) van start gegaan. In deze aangiftebrief vindt u de meest in het oog springende zaken waarop u attent moet zijn bij de aangifte IB 2023. We richten ons op de wijzigingen uit de...

Lees meer
Tips voor de ondernemer en de DGA – februari 24

Tips voor de ondernemer en de DGA – februari 24

Tips voor de ondernemer   Samenwerken in een maatschap Wanneer u wilt samenwerken met andere zelfstandige ondernemers, is het belangrijk om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen. U heeft de keuze uit verschillende rechtsvormen, zoals een bv, een vennootschap...

Lees meer
Startpunten voor de ondernemer en de DGA – 2024

Startpunten voor de ondernemer en de DGA – 2024

Startpunten voor de ondernemer Steeds minder zelfstandigenaftrek Sinds dit jaar wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 1.280 afgebouwd tot en met 2025. Daardoor bedraagt deze aftrek in 2024 € 3.750 (in 2023: € 5.030). In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de...

Lees meer
Actiepunten voor de ondernemer en de DGA – Eind 2023

Actiepunten voor de ondernemer en de DGA – Eind 2023

Actiepunten voor de ondernemer Benut hogere mkb-winstvrijstelling De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van uw winst. U krijgt deze aftrekpost als u een of meerdere ondernemingen hebt. De aftrekpost is een percentage over de behaalde jaarwinst van deze...

Lees meer