070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Nieuwsartikelen van Vastrecht

Startpunten werkgevers en werknemers – Jan 23

Startpunten werkgevers en werknemers – Jan 23

Meer vrije ruimte Het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom is in 2023 eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent een verhoging van maximaal met € 5.200. De structurele verhoging naar 1,92% over de eerste €...

Lees meer
Startpunten alle belastingbetalers – Jan 23

Startpunten alle belastingbetalers – Jan 23

Tarieven en heffingskortingen Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Het tarief in de tweede schijf is 49,5% gebleven, maar deze tariefschijf begint vanaf 2023 pas bij een inkomen van € 73.031 (in 2022: €...

Lees meer
Startpunten DGA – Jan 23

Startpunten DGA – Jan 23

Gebruikelijk loon anders berekenen U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. De berekeningswijze van dit loon is gewijzigd door het afschaffen van de...

Lees meer
Startpunten voor de ondernemer 2023 – Jan 23

Startpunten voor de ondernemer 2023 – Jan 23

Steeds minder zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog maximaal € 5.030 (2022: maximaal € 6.310), maar wordt de komende jaren in rap tempo afgebouwd naar € 900 in 2027. De afbouw gaat daardoor veel sneller dan eerder was bepaald. Tot en met 2025...

Lees meer
Vrijstellingen en de jubelton – Jan 23

Vrijstellingen en de jubelton – Jan 23

Vrijstellingen en de jubelton Nieuwe schenkingen 2023 Timing Schenkingen ter verlaging van erfbelasting kunt u het beste vroeg in het jaar doen. Want als een overlijden volgt binnen 180 dagen na de schenking, dan heeft de schenking geen effect. Dus hoe eerder hoe...

Lees meer
8 Tips om box 3 heffing zo beperkt mogelijk te houden

8 Tips om box 3 heffing zo beperkt mogelijk te houden

Box 3 heffing beperkt houden Het is bijna 1 januari. Dat is de volgende peildatum voor de heffing van box 3. Wie onder box 3 valt kan aan de hand van onderstaande tips de box 3 heffing zo beperkt mogelijk houden.   Overweeg laagrenderende beleggingen nog voor de...

Lees meer
Actiepunten voor alle belastingbetalers  – Nov 22

Actiepunten voor alle belastingbetalers – Nov 22

Actiepunten voor alle belastingbetalers Tariefverlaging maar minder kostenaftrek Verlaging eigenwoningforfait en minder renteaftrek Tijdig lijfrentepremie betalen Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen Aftrek periodieke giften beperkt Actie voor herstel box 3 of niet?...

Lees meer
Actiepunten voor werkgevers en werknemers – Nov 22

Actiepunten voor werkgevers en werknemers – Nov 22

Actiepunten voor werkgevers en werknemers Vrije ruimte tijdelijk extra omhoog Hogere onbelaste reiskostenvergoeding Meer bijtelling emissieloze auto van de zaak Voorkom eindheffing werkkostenregeling Bereid u voor op beperking 30%-regeling Einde lage WW-premie bij...

Lees meer
Actiepunten voor de DGA – Nov 22

Actiepunten voor de DGA – Nov 22

Actiepunten voor de DGA Pas op met lenen bij je eigen bv Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting Anticipeer op wijziging winstgrens Voorkom onverrekenbaar ab-verlies Zet onverrekenbaar ab-verlies om in belastingkorting Wijziging berekening gebruikelijk loon...

Lees meer