Belastingadvies

Voor Ondernemers en particulieren

Meer informatie

Belastingaangifte

Voor ondernemers en particulieren

Meer informatie

Bedrijfsadministratie

Ook voor loonadministraties

Meer informatie

Belastingadvies, -aangiften en bedrijfsadministratie

Vastrecht werkt vanuit een fullservice gedachte

Het bedrijf

Vastrecht Belastingadviseurs is een klein, hoogwaardig kantoor dat adviezen en aangiften verzorgt op elk belastingtechnisch gebied. Daarnaast kunnen wij volledige bedrijfsadministraties verzorgen.

Alle Vastrecht-adviseurs hebben een gedegen fiscale achtergrond – een duidelijke kwaliteitsgarantie. Bovendien aarzelt Vastrecht niet om externe deskundigheid in te schakelen als dat nodig is of efficiënter blijkt. U kunt daarbij denken aan een advocaat of notaris, maar ook – als de problematiek daarom vraagt – aan een externe gespecialiseerde fiscalist. Onze Vastrecht-adviseurs nemen deel aan diverse collegiale netwerken. Door onderlinge kennisuitwisseling en gezamenlijke vakstudie bieden deze netwerken de mogelijkheid de kwaliteit van ons werk te vergroten. Want, hoe goed we ook overweg kunnen met een rekenmachine, soms is het geheel gewoonweg meer dan de som der delen. Synergie: met samenwerken bereiken we meer.

Waar staan wij voor

Het laatste nieuws

Belangrijke data

28 juni BTW en LB mei betalen
30 juni Marius Meijer jarig (accountant)
2 juli Ward van der Torren jarig (administrateur)
3 juli Bedrijfsadministratie aanleveren (rest Q2)
7 juli Start zomervakantie regio Zuid Nederland
14 juli Start zomervakantie regio Midden Nederland
13 juli Mutaties salarissen aanleveren
21 juli Start zomervakantie regio Noord Nederland
30 juli BTW en LB juni betalen
1 augustus Bedrijfsadministratie aanleveren
7 augustus Paul Storm jarig
10 augustus Mutaties salarissen aanleveren
19 augustus Einde zomervakantie regio Zuid Nederland
20 augustus Frans van der Deijl jarig (belastingadviseur)
26 augustus Einde zomervakantie regio Midden Nederland
27 augustus Einde zomervakantie regio Noord Nederland
30 augustus BTW en LB juli betalen