Belastingadvies

Voor Ondernemers en particulieren

Meer informatie

Belastingaangifte

Voor ondernemers en particulieren

Meer informatie

Bedrijfsadministratie

Ook voor loonadministraties

Meer informatie

Belastingadvies, -aangiften en bedrijfsadministratie

Vastrecht werkt vanuit een fullservice gedachte

Het bedrijf

Vastrecht Belastingadviseurs is een klein, hoogwaardig kantoor dat adviezen en aangiften verzorgt op elk belastingtechnisch gebied. Daarnaast kunnen wij volledige bedrijfsadministraties verzorgen.

Alle Vastrecht-adviseurs hebben een gedegen fiscale achtergrond – een duidelijke kwaliteitsgarantie. Bovendien aarzelt Vastrecht niet om externe deskundigheid in te schakelen als dat nodig is of efficiënter blijkt. U kunt daarbij denken aan een advocaat of notaris, maar ook – als de problematiek daarom vraagt – aan een externe gespecialiseerde fiscalist. Onze Vastrecht-adviseurs nemen deel aan diverse collegiale netwerken. Door onderlinge kennisuitwisseling en gezamenlijke vakstudie bieden deze netwerken de mogelijkheid de kwaliteit van ons werk te vergroten. Want, hoe goed we ook overweg kunnen met een rekenmachine, soms is het geheel gewoonweg meer dan de som der delen. Synergie: met samenwerken bereiken we meer.

Waar staan wij voor

Het laatste nieuws

Belangrijke data

3 september Bedrijfsadministratie aanleveren
14 september Mutaties salarissen aanleveren
14 september APK particulier: overweeg (bijstelling (levens-)testament
27 september BTW en LB augustus betalen
30 september uiterste datum intentieverklaring geruisloze overgang naar BV per 1-1-2018
1 oktober bedrijfsadministratie aanleveren (rest Q3)
12 oktober Mutaties salarissen aanleveren
15 oktober APK: zijn alle langlopende contracten BV/privé wel schriftelijk vastgelegd?
15 oktober APK: registratie eigen woningleningen van eigen BV, familie, etc.
15 oktober APK: past de doelomschrijving van de BV nog?
15 oktober APK: is de inschrijving bij de KvK nog correct?
15 oktober APK: vergoedt de BV wel een borgstellingsprovisie?
15 oktober Winstrealisatie forceren wegens “verdampen” van oude verliezen?
20 oktober Start herfstvakantie regio Midden Nederland
30 oktober BTW en LB september betalen
30 oktober Elisabeth van Dijk jarig (directiesecretaresse )