070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Belastingadvies

Vastrecht kan aanbevelingen verstrekken voor externe adviseurs op alle mogelijke fiscale deelgebieden. Vastrecht kan optreden als intermediair tussen u en uw bestaande adviseurs, bijvoorbeeld uw advocaat, notaris, accountant of bank.

Vastrecht levert belastingadvies op maat voor:

Bedrijven

Particulieren

 • 30%-regelingen
 • emigratie, immigratie
 • ontslagkwesties
 • successieplanning
 • echtscheidingen
 • aangiften voor elke belasting

Een echtscheiding is meestal een complexe situatie – die niet alleen draait om geldzaken, maar (vooral) ook om emoties. Door de financiën efficiënt en doeltreffend te scheiden, heeft u een zorg minder. Vastrecht brengt in kaart wat er moet gebeuren en biedt een of meer suggesties voor het opstellen van de verdeling (aan de hand van huwelijkse voorwaarden en/of de contouren die uw advocaat/mediator aanreikt). Wij worden ingeschakeld door de betrokken advocaat/mediator, maar soms ook vinden echtparen hun weg naar ons al voordat er een advocaat of mediator aan te pas is gekomen. Met elkaar kunnen we een heel eind komen.

U bent, geleidelijk of door omstandigheden, vermogend geworden. Dan kunnen er vele vragen op u af komen… Is mijn vermogen goed verdeeld tussen privé en BV? Moet ik starten met vermogensoverdracht richting mijn kinderen? Ik wil iets met goede doelen, maar hoe geef ik dat vorm? Vastrecht helpt u hier graag bij. Ook als er bijzonderheden spelen, zoals NSW-landgoederen, buitenlands bezit, onverdeelde boedels, etc. is Vastrecht graag uw vaste gesprekspartner.

“Ik heb een waardevol kunstobject dat ik wil gebruiken voor betaling van erfbelasting, met gebruik van de speciale regels die hiervoor bestaan.”
Vastrecht werkt voor deze zaken vaak samen met kunstadviseur en -taxateur Van der Meer Mohr.

Het kan gebeuren dat u verstrikt raakt in een web van belastingschulden. Vastrecht helpt u graag om een saneringsregeling af te spreken met de Belastingdienst: een haalbare betalingsregeling, een “buiteninvorderingstelling” (het besluit om een vordering voorlopig of definitief niet te innen) of zelfs kwijtschelding.

Vaak is er bij grote schulden ook sprake van een administratieve achterstand, al dan niet doordat er gegevens kwijt zijn. In dat geval helpt Vastrecht u graag om eerst administratieve orde op zaken te stellen. Pas daarna kunnen we het gesprek aangaan met de Belastingdienst over sanering. Maar ook als er meer schuldeisers zijn dan alleen de fiscus kan Vastrecht uitkomst bieden.

Soms blijkt een cliënt meer hulp nodig te hebben dan normaliter in onze branche geboden wordt – hulp die bovendien buiten onze expertise valt. Het ligt niet in onze aard om dan de ogen te sluiten. Zoals sommigen van onze cliënten – ouderen of startende, doorgaans niet erg draagkrachtige ondernemers – dan ook al hebben ervaren, biedt Vastrecht graag een extra helpende hand.

Naast hulp bij de jaarlijkse aangiften kunt u rekenen op ondersteuning op de volgende terreinen:

 • (Controle op) betalingsverkeer: hulp bij verrichten van betalingen, controle en ordening bankafschriften;
 • Ondersteuning bij uw overleg met de bank omtrent (aflossing van) hypotheek, overige schulden, beleggingen. Wij zijn geen beleggingsadviseur maar als de bank met u als klant wil overleggen kan onze aanwezigheid daarbij een hulp zijn doordat wij “de taal van de bank verstaan”;
 • Ondersteuning bij overleg met notaris over uw testament (is dat nog up to date?) en over successieplanning;
 • Hulp bij indienen van declaratie ziekenkosten bij uw verzekeraar;
 • Up to date houden overige schadeverzekeringen (huis, inboedel, auto, etc.). Wij zijn geen verzekeringsadviseur maar kunnen wel uw verzekeringspapieren op orde brengen en houden, en in overleg met professionals bezien of uw verzekeringen aanpassing behoeven;
 • Hulp bij het op orde brengen van een nalatenschapsdossier en noodmap.

De praktijk wijst uit dat veel ondernemers baat hebben bij een wat diepgaander gesprek over hun bedrijfsvoering. Dankzij de ruime ervaring van Vastrecht – en in het bijzonder van innovatief ondernemer Willemijn van Sandick – vormen wij een uitstekend klankbord voor ondernemers die eens willen sparren over hun mogelijkheden.

In sommige gevallen ontwikkelt de relatie zich zo dat Vastrecht gevraagd wordt op te treden als executeur-testamentair of bemiddelaar.

Neem contact op met:

Willemijn van Sandick

Willemijn van Sandick

Directeur en belastingadviseur

Andre Zwijnenburg

Andre Zwijnenburg

Belastingadviseur

Frans van der Deijl

Frans van der Deijl

Belastingadviseur

Damla van Dijken

Damla van Dijken

Belastingadviseur

Elise Defaix

Elise Defaix

Adviseur ondernemers

Steven van der Werff

Steven van der Werff

Belastingadviseur

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Belastingadviseur