070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Keuze tussen BV en eenmanszaak

De keuze tussen BV en eenmanszaak kent verschillende invalshoeken.

Juridisch: met een eigen BV is er iets meer bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming. Deze bescherming is zeker niet compleet. Per geval bekijken we of een BV werkelijk meer bescherming  zou bieden.

Fiscaal: de winst van een eenmanszaak wordt anders belast dan de winst van een BV. De verschillen tussen beide zijn afhankelijk van het resultaat van de onderneming, en kunnen veranderen door veranderingen in wetgeving. Per geval bekijken we dus wat gunstiger is.

Commercieel: soms wordt het werken via een Bv beschouwd als iets “serieuzer”. Als je dat denkt kan dat ook een reden zijn om voor een BV te kiezen.

Als je een eigen BV hebt, dan komt daarbij kijken:

Incidenteel, bij de opzet en bij wijzigingen:

 1. Oprichting van de BV (via een notaris);
 2. Aanmaak van een aandeelhoudersregister (dit doet de notaris voor je; bewaar het goed!);
 3. Schriftelijke vastlegging van alle contracten tussen BV en privé (schriftelijke vastlegging is hiervoor namelijk wettelijk verplicht). Denk aan:
  • Arbeidscontract, al dan niet met pensioen (denk eraan dat er voor arbeidscontracten allerlei regels gelden waarvan sommige ook tussen jou en je BV van belang zijn);
  • Rekening courant overeenkomst;
  • Overeenkomst voor langlopende leningen bijvoorbeeld als je bij je eigen BV je woninghypotheek oversluit;
  • Wellicht een huurcontract.

Deze overeenkomst kan Vastrecht voor je maken.

Jaarlijks (al deze stukken kan Vastrecht voor je opstellen):

 1. opmaak van een jaarrekening (in beginsel voor 1 juni, maar je kunt als aandeelhouder besluiten de termijn te verlengen tot 1 november),
 2. een aandeelhoudersvergadering waarvan notulen worden gemaakt. In die vergadering:
  • stel je de jaarrekening vast;
  • geef je jezelf decharge voor het gevoerde beleid;
  • soms is het praktisch om in die vergadering ook wijzigingen vast te stellen in de directiebeloning, of in de rente van leningen.
 3. depot ter publicatie van de verkorte balans bij de koophandel van koophandel, binnen een week na de vaststelling ervan in de aandeelhoudersvergadering;
 4. aangifte vennootschapsbelasting.