Bedrijfsadministratie

Ook voor loonadministraties

Meer informatie

Belastingaangifte

Voor ondernemers en particulieren

Meer informatie

Belastingadvies

Voor Ondernemers en particulieren

Meer informatie

Belastingadviseurs

Hoogwaardige adviezen en aangiften op elk belastingtechnisch gebied.

Het bedrijf

Vastrecht Belastingadviseurs is een klein, hoogwaardig kantoor dat adviezen en aangiften verzorgt op elk belastingtechnisch gebied. Daarnaast kunnen wij volledige bedrijfsadministraties verzorgen.

Alle Vastrecht-adviseurs hebben een gedegen fiscale achtergrond – een duidelijke kwaliteitsgarantie. Bovendien aarzelt Vastrecht niet om externe deskundigheid in te schakelen als dat nodig is of efficiënter blijkt. U kunt daarbij denken aan een advocaat of notaris, maar ook – als de problematiek daarom vraagt – aan een externe gespecialiseerde fiscalist. Onze Vastrecht-adviseurs nemen deel aan diverse collegiale netwerken. Door onderlinge kennisuitwisseling en gezamenlijke vakstudie bieden deze netwerken de mogelijkheid de kwaliteit van ons werk te vergroten. Want, hoe goed we ook overweg kunnen met een rekenmachine, soms is het geheel gewoonweg meer dan de som der delen. Synergie: met samenwerken bereiken we meer.

Waar staan wij voor

Het laatste nieuws

Belangrijke data

1 juni Bedrijfsadministratie aanleveren
3 juni Harriët Poolman jarig (secretaresse)
4 juni Pinksteren
5 juni Pinksteren
9 juni Mutaties salarissen aanleveren
29 juni BTW en LB mei betalen
30 juni Marius Meijer jarig (accountant)