070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Voor ondernemers komen er enkele tegemoetkomingen, die de economische pijn van corona moeten verzachten.

Bijzonder uitstel van betaling

Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je onder omstandigheden bijzonder uitstel van betaling krijgen. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Bij die motivering helpen wij uiteraard graag. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. De individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Geen verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat de behandeltijden kunnen oplopen als er veel verzoeken binnenkomen. Het is niet duidelijk of dit werkelijk in alle gevallen geldt. Wij helpen u graag als er al een boete is opgelegd, of dreigt.

Verlaging voorlopige aanslag 2020

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Dit gaat over het resultaat 2020; het resultaat 2019 wordt door corona niet anders. Dit is overigens geen bijzondere maatregel: aanpassing van de voorlopige aanslag aan nieuwe omstandigheden kan altijd. Vraag een verlaging niet lichtzinnig aan: bij betaling van belasting na afloop van het boekjaar betaalt u immers rente. Wel kunt u de schatting nu laten verlagen en begin volgend jaar weer laten verhogen tot het resultaat dat u dan denkt te hebben behaald. Net zoals wij zeer onlangs voor cliënten de schatting van 2019 hebben aangepast.

Verzoek belastingteruggaaf over 2019 door voorlopige carry back van verlies 2020

Als u over 2020 een verlies verwacht, en over 2019 winst hebt gemaakt dan wilt u het verlies 2020 verrekenen met de winst van 2019 en zo de belasting over 2019 terugkrijgen. Dit kan ook op voorlopige basis worden verzocht. Wij helpen graag daarbij.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de overheid garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan hun financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Men streeft ernaar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten te komen. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen dan tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Vastrecht heeft uiteraard maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij volop in bedrijf blijven en u met dit alles kunnen helpen. Een deel van ons werkt vanuit huis, en afspraken doen we nu vaker telefonisch dan face to face. U kunt dus op ons blijven rekenen.