070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

20 jaar!

Zie hier op de foto ons team. Wij kijken vol trots terug op de viering van ons 20-jarige bestaan. U ziet een team dat staat voor de waarden van Vastrecht, een team dat samenwerkt, dat samen de klant voorop stelt, en dat vooral voldoening haalt uit het goed werk verrichten voor onze cliënten. Dank voor de samenwerking in de afgelopen 20 jaar!

AVG

Verder krijgt u hierbij ook van ons bericht over de AVG, de nieuwe privacy wetgeving. Dat heeft even geduurd omdat wij graag volledig zijn en daarom de suggesties vanuit onze beroepsvereniging hebben afgewacht. Met die suggesties hebben we de afgelopen twee dagen onze privacy verklaring kunnen aanvullen.

Achter de schermen vraagt de AVG meer en daar wordt aan gewerkt, voor zover we het al niet deden. Denkt u bijvoorbeeld aan de schriftelijke overeenkomsten met onze “onderaannemers” waarmee we vastleggen dat ook zij gebonden zijn aan dezelfde geheimhouding en hoge eisen aan veilige gegevensverwerking die we aan onszelf stellen. Dat spreekt voor zich maar nu wordt het explicieter vastgelegd. Soortgelijke overeenkomsten dient u met ons te sluiten als werkgever bent, en dus verantwoordelijk bent voor een salarisadministratie en die aan ons hebt uitbesteed. Binnen onze organisatie schermen wij persoonsgegevens af voor zover dit een efficiënte taakverdeling en samenwerking niet in de weg staat.
Op ICT vlak hebben we al gedaan wat mogelijk is. Wel werken we nog aan een veiliger opvolger van Dropbox, vooral voor de ondernemers onder onze cliënten die nu graag dropbox gebruiken om hun administratie aan te leveren. Wie dat aangaat krijgt daarover separaat bericht.

Voorlopige Privacyverklaring

 

Tips

Tenslotte nog enkele tips:

  1. Voor wie zijn eigen beheer pensioen heeft omgezet in ODV of dat gaat doen: bij uw overlijden komt de vraag op aan wie de ODV toekomt: uw achtergebleven partner of ook aan de kinderen. Deze week is bekend gemaakt welke ruimte voor optimale toedeling er bestaat binnen de verschillende testamentsoorten. Wie dat aangaat informeren we graag nader.
  2. De AVG raakt niet alleen ons kantoor maar ook uw bedrijf. 70% van de ondernemers is nog niet klaar met implementatie, en ook de overheid niet. De belastingdienst heeft verzocht om ontheffing maar die niet gekregen: ook die dienst moet nog veel doen om AVG proof te worden. Ondertussen kampt de privacy toezichthouder met bestuurlijke problemen. Toch mag u de AVG niet negeren. Graag stellen wij onze inmiddels opgedane expertise ter beschikking om u te helpen uw bedrijfsvoering doelmatig aan te passen aan de AVG.
  3. Voor uw BV moet er voor het eind van deze maand een aandeelhoudersbesluit zijn genomen tot verlenging van de termijn waarbinnen de jaarrekening 2017 wordt opgesteld. 

Workshop voor jong volwassen kinderen

Wat nog in de planning staat is een pilot workshop voor de jong volwassen kinderen van onze klanten en/of andere belangstellenden. We kunnen onderwerpen bespreken als:

  • Opstellen van je aangifte inkomstenbelasting, met aftrek studiekosten, vorderingen op ouders uit hoofde van estate planning, etc.;
  • Zorgtoeslag (wordt vaak aangevraagd zonder dat er recht op bestaat);
  • Fiscaliteit en samenwonen, het eerste eigen huis, huwelijkse voorwaarden.

Mocht u daar ook interesse voor hebben dan horen wij het graag. We denken aan een workshop van één avond (kosten € 80) waarin de groep de onderwerpen bepaalt.