070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Laag btw-tarief digitale media in zicht

De invoering van het 6%-tarief (vanaf 2019: waarschijnlijk 9%) op digitale media is een stapje dichterbij gekomen. Op Europees niveau is hierover op 2 oktober jl. eindelijk overeenstemming bereikt en zijn hierover afspraken gemaakt tussen de lidstaten. Minister Hoekstra van Financiën heeft aangegeven dat hij de gelijkstelling van het btw-tarief voor digitale en papieren media zo snel mogelijk wil invoeren. Toch wordt het wetsvoorstel niet eerder dan in 2019 verwacht. Nadat het wetgevingstraject is afgerond, zal de Belastingdienst nog ten minste drie maanden nodig hebben om het verlaagde btw-tarief voor digitale kranten, tijdschriften en boeken door te voeren.

Meer kinderbijslag en kindgebonden budget in 2019

Volgend jaar wordt de basiskinderbijslag met € 22,19 per kwartaal verhoogd voor alle gezinnen met kinderen tot (in beginsel) 18 jaar. Daarnaast krijgt de alleenstaande of alleenverdienende ouder met een thuiswonend kind tussen 3 en 18 jaar dat bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft, een verhoogd extra bedrag van € 88,75 per jaar.
Ook het kindgebonden budget gaat in 2019 omhoog. In tegenstelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget wel inkomensafhankelijk. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen waarbij nog recht bestaat op kindgebonden budget, ligt nu bij ongeveer € 58.000. Volgend jaar ligt die grens bij ongeveer € 75.000.

Meer van dit soort nieuws en tips kunt u lezen in de tips en actiepunten najaar 2018 nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie voor:

  • De ondernemer
  • De DGA
  • Werkgevers en werknemers
  • Elke belastingbetaler

Klik op onderstaande button voor een totaal overzicht van alle actiepunten.

Nieuwsbrief Tips En Actiepunten Najaar 2018