070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Prinsjesdag 2015 komt er weer aan en veel fiscale maatregelen voor 2016 zijn inmiddels bekend. Hieronder geven wij graag alvast een overzicht.

Fiscale maatregelen voor 2016 en verder:

 • De box 3 heffing wordt aangepast aan de omvang van het belegd vermogen: minder heffing bij kleine vermogens, maar ook: meer bij grote vermogens.
 • Vanaf 2017 is de vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen aan iemand van 18-40 jaar voor de aankoop etc. van een woning weer € 100.000.
 • Voor ZZP’ers verandert er nog even niets. Dat is goed nieuws voor de ZZP’ers want hun zelfstandigenaftrek blijft dus behouden en er komt voorlopig geen verplicht pensioen of verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De VVD en de PvdA kunnen over dit onderwerp geen overstemming bereiken, omdat voor de één de ZZP ‘er een modern en flexibel werkende professional is en voor de ander een arbeider die wordt uitgebuit doordat hij niet de bescherming van ontslagrecht etc krijgt.
 • Nog meer gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten van verschillende landen, ook over rulings tussen belastingplichtigen en de belastingdienst, is aanstaande. Dat wil de Europese Commissie graag, en de Nederlandse overheid steunt dit.

Voor ondernemers dus nog geen schokkend nieuws. Wel aandachtspunten:

 • Als ik via een BV werk, is het dan zaak over te gaan naar de status van IB-ondernemer (ZZP’er)?
 • Moet ik mijn box 3 vermogen (deels) als extra kapitaal in mijn BV brengen? Afhankelijk van de verdere activiteiten van de BV kan het daardoor wel in de risicosfeer terecht komen, maar het ontloopt zo ook verhoging van de box 3 heffing.
 • Moet ik de planning van overdracht van vermogen aan de volgende generatie weer eens heroverwegen?
 • Wat is mijn lange termijn cash flow planning? Ook als er geen verplicht pensioen bestaat, is het zaak zelf een planning te maken waarin – binnen de grenzen van het mogelijke – afdekken van risico’s en oudedagsvoorziening een plaats krijgen.

Aandachtspunten voor particulieren:

 • De verhoging van box 3 heffing voor grote vermogens kan een extra reden zijn voor vermogensoverdracht naar toekomstige erfgenamen.
 • Houdt in de planning van de vermogensoverdracht rekening met de aankomende verruiming van de vrijstelling van schenkbelasting voor woningfinanciering.

Los van fiscale maatregelen kan 2016 ook het jaar zijn van:

 • Verdergaande automatisering va uw administratie.
 • De kostenreductie hebben we allemaal wel doorgevoerd onder druk van economische noodzaak. Dat is goed. Nu is het zaak stil te durven staan bij de vraag welke wenselijke investeringen daardoor zijn blijven liggen en alsnog te overwegen zijn.
 • Nu er weer economische ontwikkeling is en dus potentiële groei van uw omzet: werken aan vindbaarheid voor potentiële nieuwe klanten. Denk ook google search optimalisatie en social media.
 • Is uw administratie al geheel aangepast aan de werkkostenregeling? Invoering ervan in uw bedrijf begin dit jaar was stap 1, nu nog zorgen dat de nalevering ervan controleer is in uw administratie.
 • In 2016 bestaat de VAR niet meer. U hoeft dus geen verlenging voor volgend jaar aan te vragen. Wel is het zaak nu nog een VAR 2015 aan te vragen als u die nog niet hebt, of als de vlag van uw VAR 2014 de lading 2015 niet dekt.

Wilt u graag eens sparren over deze maatregelen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Graag zelfs!