070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Betalingskorting bij VA IB en VPB 2021 lager door lage invorderingsrente

De Belastingdienst verstuurt komende tijd een groot aantal voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelastingen 2021. Die kun je in termijnen betalen, of in één keer. Als je ineens betaalt, voor de gestelde datum (bijvoorbeeld 28 februari 2021), dan krijg je een korting. Die korting is dit jaar lager dan anders. Dat komt door rentedaling. De belastingrente is sinds eind maart vorig jaar tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dat is fijn voor wie als gevolg van corona zijn belasting vertraagd betaalt. Maar de betalingskorting bij aanslagen 2021 wordt ook met deze rente berekend: de betalingskortingen vallen daardoor dit jaar laag uit.

Nieuwe coronamaatregelen

In verband met de aanhoudende coronacrisis en de lockdown is het steun en herstelpakket verlengd en uitgebreid.

Hieronder staan de belangrijkste maatregelen. Voor een compleet overzicht verwijs ik naar:

 • Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021 (dit geldt dus ook voor de BTW Q4 2020 en LH december 2020 die in beginsel eind deze week betaald moeten worden). Indien de belastingschuld oploopt tot meer dan € 20.000 moet je kunnen uitleggen hoe en in hoeverre je betalingsprobleem door corona is ontstaan.
 • Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen.
 • Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.
 • Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.
 • Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.
 • Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties.
 • De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom.
 • Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.

Als u een van deze maatregelen wil gebruiken helpen we u graag. Ad Smit is onze “chef corona”.

WOZ-waardering te hoog? Maak bezwaar

Het valt ons op dat de gemeenten huizen fors hoger waarderen. Vorig jaar al, en nu weer. De woz-beschikkingen komen dezer dagen binnen. Controleert u tijdig of de waardering klopt?  De waardering wordt doorgaans afgeleid uit recente verkopen en dan op basis van aantal m2 aangepast aan uw huis. Als de verkochte referentie woningen afwijken van uw woning is de taxatie al snel te hoog. Redenen voor afwijking kunnen zijn:

 • Slechtere staat van onderhoud;
 • Andere ligging (drukke weg);
 • Aanschrijvingen (verplichting uit uitvoering achterstallig onderhoud);
 • Erfpacht wel of niet afgekocht;
 • Een ongunstige (lage) verhuur is géén reden voor een lagere woz-taxatie. Met die lage huurinkomsten wordt in box 3 al op andere wijze rekening gehouden, via de zgn. leegwaarderatio. Als dit bij u speelt lichten we dit graag toe.

Wij helpen u graag met het maken en onderbouwen van uw bezwaar.

Neem contact op