070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Box 3 heffing beperkt houden

Het is bijna 1 januari. Dat is de volgende peildatum voor de heffing van box 3. Wie onder box 3 valt kan aan de hand van onderstaande tips de box 3 heffing zo beperkt mogelijk houden.

 

  1. Overweeg laagrenderende beleggingen nog voor de jaarwisseling om te zetten naar een mix van sparen (met een veel lager belast rendement) en hoogrenderende beleggingen. Voor banktegoeden geldt een laag forfaitair rendement. Voor wat onder banktegoeden verstaan wordt, wordt aangesloten bij het begrip deposito uit de Wet op het financieel toezicht. Ook spaardeposito’s bij een bank vallen dus onder dat lage forfaitaire rendement, ongeacht de looptijd.
  2. Bij uitvoering van de vorige aanbeveling is het belangrijk om te beseffen dat er een anti heen en weer regeling bestaat, de zogenaamde peildatum arbitrageregeling. Omzettingshandelingen (beleggingen omzetten naar spaargeld) in de periode oktober tot en met maart hebben alleen zin heeft als u de nieuwe situatie tenminste 3 maanden laat bestaan, óf als er zakelijke motieven zijn om al binnen die 3 maandsperiode terug te switchen. Het is onbekend wat precies als zakelijke motief is wordt beschouwd. Is de verwachting dat beurskoersen vlak voor de jaarwisseling tijdelijk dalen en na de jaarwisseling weer zullen stijgen voldoende voor een zakelijke overweging die peildatumarbitrage rondom 1 januari mogelijk maakt?
  3. Vermogen dat u in een (bancaire) lijfrente stopt, behoort niet tot uw box 3-vermogen. Een storting is het overwegen waard als u een pensioentekort heeft.
  4. Heeft u een schuld aan uw (klein)kinderen die bij hen in box 3 valt (bijvoorbeeld door een schuldigerkenning)? Zij moeten daarover 6,17% (percentage 2023) forfaitair rendement aangeven terwijl u circa 2,57% (het definitieve percentage 2023 is nog niet bekend) kunt aftrekken. Overweeg daarom, indien mogelijk, schuldigerkenningen en andere leningen (bijvoorbeeld een lening die is ontstaan na schenken en teruglenen) nog dit jaar af te lossen.
  5. Als voor de familiebanklening een lage rente (lager dan 4,6%) is overeengekomen pakt de familiebank fiscaal niet voordelig uit.
  6. Bent u rond de jaarwisseling van plan om te gaan beleggen of wilt u juist beleggingen verkopen en het geld op uw spaarrekening zetten? U betaalt minder belasting in box 3 als u wacht met beleggen tot na 1 januari. En u betaalt ook minder belasting in box 3 als u voor de jaarwisseling uw beleggingen verkoopt.
  7. Heeft u een Spaar-BV? Aanhouden van de Spaar-BV is vaak aantrekkelijker dan opheffen. Zeker als u in privé in box 3 beleggingen en/of onroerend goed heeft. Maar ook voor spaarders is aanhouden tot na de jaarwisseling meestal aantrekkelijker dan nog dit jaar opheffen. Hef de Spaar-BV dus niet overhaast op!
  8. Heeft u beleggingen in privé en heeft u ook een BV met daarin vrij beschikbare liquide middelen? Overweeg dan om van de BV te lenen en het geld op uw privébankrekening te zetten. Het te belasten rendement wordt dan per saldo lager.