070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Vanaf 2023 moeten AB-houders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen BV, inkomstenbelasting
in box 2 betalen: de exces-schuld wordt beschouw als dividend. Alleen ‘erkende’ woningfinanciering
blijft buiten beschouwing bij de toets aan de € 700.000-grens. Peildatum is in beginsel 31 december
2023. Voor DGA’s met hoge schulden is het nut tijd om de schulden af te bouwen, of te beslissen dat
accepteren van de heffing beter is dan aflossing. Er zijn verschillende opties. De keuze daartussen is
maatwerk waarbij wij graag helpen. Wat zijn de opties zoal?

 

Schulden afbouwen door dividend

U kunt uw schuld afbouwen door dividend uit te keren, zodat uw schuld niet bovenmatig is. Deze optie
staat alleen open als er voldoende vrij uitkeer baar vermogen is. Bij BV’s met een beperkt
winstverleden of met ‘ouderwetse” pensioenverplichtingen aan de DGA is dat niet altijd het geval.

 

Schulden afbouwen door herfinanciering

Alleen schulden van DGA aan BV leiden tot deze heffing. Als de DGA de lening kan oversluiten bij
een externe partij vervalt het risico van heffing. Een bank komt als eerste in aanmerking. DGA’s
kunnen ook denken aan bevriende (zaken)relaties of kinderen. Herfinanciering bij kinderen is slechts
een oplossing tot € 700.000 per kind en alleen bij meerderjarige kinderen. De herfinanciering mag
uiteraard geen schijnhandeling zijn. De herfinanciering bij kinderen vraagt extra aandacht, omdat hier
ook schenkingsaspecten aan de orde kunnen zijn.

 

Schulden afbouwen door cessie toekomstige vorderingen

In de praktijk wordt ook aflossing gesuggereerd door cessie van toekomstige huurtermijnen. Dit kan
een oplossing zijn als de DGA in privé verhuurd vastgoed heeft. Of deze oplossing daadwerkelijk
voordelig is, is nog niet zeker: denkbaar is dat je hiermee de eventuele waardestijging van het
verhuurde vastgoed tijdelijk binnen bereik van box 1 heffing brengt. Cessie van toekomstige
rentetermijnen zal minder snel voorkomen: dan is overdracht van de vordering zelf aan BV doorgaans
voordeliger.

En wat als de schuld niet wordt afgebouwd?

Voor zover de schuld niet wordt afgebouwd tot onder de € 700.000, geniet u in 2023 box 2 inkomen.
Dan wordt fictief inkomen aangenomen, en dat wordt belast. In volgende jaren wordt dat exces niet
nogmaals belast (de grens van € 700.000 schuift op): er is dus geen risico van dubbele heffing. Kiest
u voor deze route dan blijven de exces-schuld bestaan en die blijft, volgens de huidige inzichten,
aftrekbaar als schuld in box 3. Dat kan voordelig zijn.

 

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot en met 5 januari 2023. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.