070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Vanaf 1 april 2017 kunnen directeuren-grootaandeelhouders (DGA) geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. 

Tot 1 juli 2017 hadden DGA’s de tijd om hun pensioen premievrij te maken om zo de opbouw te stoppen. Nu is het belangrijk te beslissen wat er met de pensioenverplichting gedaan wordt:

  • afkopen,
  • omzetten in een oudedagsverplichting of
  • premievrij handhaven in de eigen bv.

Hieronder staan zaken waar de DGA rekening mee moet houden.

Afkoop pensioen: verstandig?

Als u een pensioen in eigen beheer hebt, is de cruciale vraag dit jaar of afkoop verstandig is. Dat hangt van veel zaken af: uw verdere pensioen (die bepalen uw tarief na pensionering), wie zijn uw erfgenamen en waar wonen ze (kunnen zij na uw overlijden resterend pensioenkapitaal beter erven of uitgekeerd krijgen als nabestaanden”pensioen”?), als het pensioen blijft bestaan: heeft de BV voldoende verdiencapaciteit om toekomstige oprenting te compenseren, etc etc.

De uitkomst is per situatie anders. We adviseren u graag.

Afkoop of omzetting van uw pensioen: uw (ex-)partner beslist mee

Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV)? Zowel de partner als de ex-partner van de DGA moet uitdrukkelijk toestemming geven voor afkoop of omzetting (de ex-patrner alleen als hij/zij nog rechten heeft uit hoofde van het pensioen). Hun rechten ten aanzien van partner- en ouderdomspensioen worden hiermee beschermd. Immers, door afwaarderen van de voorziening verminderen deze rechten. Uw ex-partner hoeft alleen instemming te verlenen als hij/zij recht heeft behouden op een deel van de af te kopen of om te zetten pensioenaanspraak. 

Afkoop pensioen: de route voor aangifte loonheffingen

Mocht u besluiten om als DGA uw in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen, dan moet u rekening houden met de aangifte loonheffingen. De afkoopsom wordt namelijk gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. De pensioen-BV is verplicht tot het doen van de aangifte loonheffingen en dient deze in te houden en af te dragen. Mocht uw BV momenteel geen aangiften loonheffing doen dan hoeft zij geen verzoek te doen tot registratie als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Na inzending van een informatieformulier over de afkoop regelt de Belastingdienst dat namelijk automatisch.