070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Op 1 maart jl. is de nieuwe digitale aangifteronde inkomstenbelasting 2017 van start gegaan. In deze aangiftebrief vind je de meest in het oog springende zaken waarop je attent moet zijn bij de aangifte inkomstenbelasting 2017. We focussen op de wijzigingen uit het Belastingplannen 2017 en op enkele zaken waarop je ieder jaar extra alert moet zijn.

Uitnodiging aangifte doen ook in jouw Berichtenbox

Je hebt onlangs de uitnodiging ontvangen voor het doen van jouw aangifte inkomstenbelasting 2017. Die uitnodiging kwam niet alleen via de post met de bekende blauwe envelop, maar ook digitaal. De Belastingdienst wil je voortaan namelijk niet meer per post maar digitaal uitnodigen om aangifte te doen. Om je alvast te laten wennen, heeft de Belastingdienst de uitnodiging ook dit jaar tevens gestuurd naar jouw persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid. Wil je deze bekijken, dan moet je jouw account activeren. Heb je dat nog niet gedaan, ga dan eerst naar www.mijn.overheid.nl. Log daar in met jouw DigiD. Jouw account en jouw persoonlijke Berichtenbox is dan geactiveerd. Je kunt dan zien welke berichten aan jou zijn verzonden. Op termijn wordt de papieren uitnodiging helemaal vervangen door de digitale uitnodiging via jouw Berichtenbox.

Laat de voor-ingevulde aangifte controleren en aanvullen

Je hoeft de aangifte voor een groot deel niet meer zelf in te vullen. Dat heeft de Belastingdienst al voor je gedaan. Zo zijn de jaaropgaven van jouw loon, pensioen, lijfrentetermijnen en andere uitkeringen al ingevuld. Dat geldt ook voor de WOZ-waarde van jouw eigen woning, de aftrekbare hypotheekrente en het saldo van jouw hypotheekschuld. Ook banksaldi zijn al ingevuld. Toch is het zinvol om alle voor-ingevulde gegevens goed te (laten) controleren. Er wordt nog weleens een foutje gemaakt of de gegevens zijn niet compleet. Jij bent en blijft zelf aansprakelijk voor de aangifte, ook als de Belastingdienst onjuiste gegevens heeft opgenomen. Daarnaast moet je de aangifte nog aanvullen met de niet voor-ingevulde gegevens die van toepassing zijn op jouw inkomenssituatie. Dat kunnen bijvoorbeeld aftrekposten zijn zoals giften, ziektekosten, studiekosten en betaalde partneralimentatie.

Te veel gedoe?

Ondanks de voor-ingevulde aangifte kan het toch nog een hele klus zijn om de aangifte IB 2017 volledig en correct ingevuld te krijgen. Vind je het te veel gedoe? Wij doen het graag voor je. Je levert daartoe de voor jouw aangifte IB 2017 relevante gegevens bij ons aan en wij controleren de voor-ingevulde gegevens en vullen de aangifte waar nodig aan. Dienen we de aangifte vóór 1 april 2018 in, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je vóór 1 juli 2018 bericht krijgt van de Belastingdienst. Bel ons voor meer informatie of een afspraak: 070 – 31 31 000

Hieronder vindt u de meest in het oog springende zaken waarop u attent moet zijn bij de aangifte IB 2017. We focussen op de wijzigingen uit het Belastingplannen 2017 en op enkele zaken waarop u ieder jaar extra alert moet zijn. Hieronder staan 14 punten:

1 Minder hypotheekrenteaftrek

Heb je een hypotheek voor een woning die jouw hoofdverblijf is, dan kun je die rente in aftrek brengen. Toch zijn er een paar zaken waarop je moet letten. Ben je bijvoorbeeld op of na 1 januari 2013 voor het eerst een nieuwe hypotheek aangegaan? In dat geval moet je aflossen op de eigenwoningschuld. Die schuld neemt daardoor jaarlijks af, je betaalt dus ieder jaar minder rente en dus heb je ook minder renteaftrek. De renteaftrek neemt ook jaarlijks af als je inkomen hebt dat wordt belast in de hoogste belastingschijf van 52%*). Het maximale tarief waartegen je de kosten van de eigen woning kunt aftrekken, gaat in dat geval namelijk jaarlijks met 0,5% omlaag en bedraagt 50% in 2017.

*) Let op

De inkomensgrens waarbij iedere euro die je meer verdient, wordt belast tegen 52% in plaats van 40,80%, is net als vorig jaar verhoogd. In 2017 betaal je pas vanaf een belastbaar inkomen van € 67.072 over iedere euro 52% inkomstenbelasting.

2 Terugbetaalde boeterente aangeven

Heb je in 2016 of 2017 te veel boeterente betaald bij de aflossing of het oversluiten van jouw eigenwoningschuld? En heeft jouw bank jou in 2017 die te veel betaalde boeterente terugbetaald?  Dan moet je die terugbetaalde boeterente aangeven in de aangifte IB 2017. Is in 2016 alle boeterente afgetrokken en is daarvan een deel in 2017 vergoed? Dan moet je de terugbetaling als negatieve aftrekbare kosten aangeven in de IB-aangifte 2017. Heb je in 2017 te veel boeterente betaald maar die te veel betaalde boeterente ook weer in 2017 teruggekregen? In dat geval moet je de betaalde rente verminderen met de terugbetaalde boeterente. Het saldo geef je aan in jouw IB-aangifte 2017.

3 Doe opgave (gewijzigde) eigenwoninglening bij familie of BV

Heb je in 2017 een woning gekocht met een lening van jouw familie, een derde of van jouw eigen BV? In dat geval kun je de rente alleen in aftrek brengen op jouw box-1-inkomen als je de gegevens over die lening aangeeft in de IB-aangifte 2017. Deze op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop je jaarlijks verplicht moet aflossen. Heb je op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening bij jouw familie gesloten of bij een derde of jouw eigen BV en heb je die lening in 2017 gewijzigd? Ook dit moet je aangeven in de IB-aangifte 2017.

4 Rente weer aftrekbaar na betalingsachterstand eigenwoningschuld

Eigenwoningschulden die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan, moeten jaarlijks ten minste annuïtair worden afgelost. Een betalingsachterstand is tijdelijk toegestaan, maar haal je die achterstand niet binnen de gestelde termijnen in, dan verhuist de eigenwoningschuld naar box 3. Daarmee vervalt tijdelijk de renteaftrek. Jouw eigenwoningschuld keert weer terug naar box 1 als je weer aan de aflossingseis voldoet. Je mag de rente dan weer in aftrek brengen in de IB-aangifte.

5 Eigenwoningpolissen tussentijds afgelost? Benut de vrijstelling

Heb je een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) of een box-3-kapitaalverzekering van vóór 1 januari 2001? Je kunt dan bij uitkering gebruikmaken van een vrijstelling in box 1. Sinds 1 april 2017 hoef je hiervoor niet meer tenminste 15 of 20 jaar premie of inleg te hebben betaald. Heb je in 2017 met het gespaarde of belegde vermogen in een van deze spaar- of beleggingshypotheken tussentijds (een deel van) jouw eigenwoningschuld afgelost? Dan kun je dus ook de vrijstelling benutten.

6 Vrijstelling KEW, SEW en BEW verminderen met vrijstelling box 3-polis

Er geldt in box 1 een vrijstelling voor de KEW, de SEW of een BEW. Dat wil zeggen dat onder voorwaarden de uitkering uit deze producten is vrijgesteld in box 1. Tijdens de looptijd van de KEW-polis, SEW of BEW hoef je ook geen belasting te betalen in box 3 over de waarde van de polis, de spaarrekening of de waarde van het beleggingsrecht. Heb je naast een KEW, SEW of een BEW ook een kapitaalverzekering van vóór 14 september 1999? Deze polis valt in box 3 en is ook vrijgesteld, zowel tijdens de opbouwfase als op het moment dat deze kapitaalverzekering tot uitkering komt. Heb je deze vrijstelling in box 3 bij uitkering benut? In dat geval moet je, als de KEW, SEW of de BEW  in box 1 in 2017 tot uitkering is gekomen, de vrijstelling in box 1 verminderen met de benutte vrijstelling in box 3. Je moet dit aangeven in jouw IB-aangifte 2017.

7 Dubbele vrijstelling voor polissen op verzoek ook bij ontbreken dubbele begunstiging

Ben je fiscale partners van elkaar en willen jullie bij leven gebruikmaken van de dubbele vrijstelling bij een zogenoemde Brede Herwaarderingspolis, KEW, SEW, of BEW? In dat geval moet je beide begunstigden zijn. Maar zijn jullie die dubbele begunstiging vergeten, dan kunnen jullie de dubbele vrijstelling toch benutten door bij de IB-aangifte een gezamenlijk verzoek te doen, waardoor de uitkering bij ieder van jullie voor de helft opkomt. Je benut vervolgens dan ieder jouw eigen vrijstelling.

8 Geen dubbele renteaftrek meer na de tijdelijke verhuur?

Heb je een niet-verkochte woning die je inmiddels tijdelijk verhuurt. Na de periode van tijdelijke verhuur, herleeft het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan. Die termijn is 3 jaar. Check na de tijdelijke verhuur of die termijn is verstreken. Is dat het geval, dan heb je geen recht meer op dubbele renteaftrek.

9 Vergeet niet de lijfrentepremie af te trekken

Heb je een pensioentekort, dan kun je hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die je in 2017 hebt betaald, kun je aftrekken in jouw aangifte IB 2017.

10 Benut de levensloopverlofkorting

Heb je in 2017 (een deel van) jouw levenslooptegoed opgenomen voor bijvoorbeeld een sabbatical. Die opname is belast in box 1, maar je kunt gebruikmaken van de levensloopverlofkorting. Dit is een korting op de box-1-belasting. Omdat de belastingheffing over de opname van jouw levenslooptegoed via jouw werkgever loopt, kan het zijn dat hij/zij de levensloopverlofkorting daarop heeft toegepast. Maar is dat nog niet gebeurd, dan moet je die zelf nog invullen in jouw aangifte IB 2017.

11 Scholingsuitgaven nog steeds aftrekbaar

Je kunt onder voorwaarden scholingsuitgaven nog steeds in aftrek brengen in jouw IB-aangifte. Deze aftrek zou worden afgeschaft en worden vervangen door een nieuwe niet-fiscale uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers. De invoering van deze nieuwe regeling vergt echter toch meer tijd dan eerst werd gedacht. Daarom wordt de bestaande aftrek van scholingsuitgaven nog even voortgezet.

12 Ook nog aftrek uitgaven monumentenpanden

Ook de vervangende subsidieregeling voor de aftrek uitgaven voor monumentenpanden is uitgesteld.  Je kunt daarom ook in 2017 de onderhoudskosten aan jouw monumentenpand nog in aftrek brengen in de IB-aangifte. De aftrek bedraagt 80% van de betaalde onderhoudskosten. Dit geldt zowel voor monumentenpanden die je als eigen woning in gebruik hebt, als voor box-3-panden.

13 Let op juiste verdeling box-3-vermogen

Sinds 1 januari 2017 is het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige. Ook is toen het fictieve rendement van 4% vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Voor 2017 is het fictief rendement 2,87% tot een vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige), tussen € 100.000 en € 1 miljoen 4,60% en daarboven 5,39%. Over dit fictief rendement betaal je 30% box-3-belasting.

Tip

Onder de regeling die gold tot en met 2016 maakte het niet veel uit bij welke partner het vermogen in box 3 werd aangegeven. Maar dit is vanaf 2017 wel van belang geworden als gevolg van de verschillende fictieve rendementen. Heb je bijvoorbeeld een box 3-vermogen van € 200.000. Dan is het verstandig om in jouw IB-aangifte dit over jou en jouw partner gelijkelijk te verdelen, zodat bij ieder van jullie het fictief rendement van 2,87% van toepassing is. Verdeel je niet, dan bedraagt het fictief rendement van jullie box 3-vermogen boven € 100.000 4,60%. Je betaalt dan dus veel meer belasting.

14 Kinderalimentatie verplichting niet in box 3

Kinderalimentatierechten zijn geen bezitting voor de rendementsgrondslag van box 3. Sinds 1 januari 2017 kan je de kinderalimentatieverplichting ook niet meer als schuld in aanmerking nemen in box 3.