070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

Aangifte inkomstenbelasting 2017

De nieuwe digitale aangifteronde inkomstenbelasting 2017 is van start gegaan. Op onze website vind je de meest in het oog springende zaken waarop je attent moet zijn bij de aangifte inkomstenbelasting 2017.

 

Tips aangifte IB 2017

 

Bezwaar tegen de box 3 heffing 2016

Recent was in de media opnieuw aandacht voor een aantal uitspraken over de Box 3-heffing. Het Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat het huidige wettelijke systeem niet voldoet! Maar het Hof vindt dat het aan de wetgever, en dus niet aan de rechter, is om te grijpen. Het Hof heeft in de berechte zaak de Box-3 aanslag dus in stand gelaten. De vraag is of de Hoge Raad de uitspraak zal bevestigen. Het Ministerie van Financiën houdt vol dat de wetgever een ruime vrijheid heeft bij de wetgeving, zolang daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat; de fictieve rendementsheffing zou dan mogen. Bovendien wordt aangevoerd dat de wetgeving vanaf 2017 reeds is aangepast, waardoor de box 3-heffing nu beter zou aansluiten bij de werkelijke rendementsontwikkeling van vermogens (of die betere aansluiting er echt is, laten we nu even buiten discussie). Dan kan een argument zijn om te vinden dat de wetgever gedaan heeft wat hij moest doen en we nog een jaar, 2016, onrechtvaardigheid, moeten accepteren.

De vraag aan onze cliënten is of u wilt dat wij bezwaar maken tegen uw box 3 heffing 2016. Immers, de uitspraak van het Hof Amsterdam toont wel aan dat de wetgever iets te doen had en je kunt vinden dat de wetgever daarmee te lang getreuzeld heeft. Als u wilt dat wij voor u bezwaar maken horen wij het graag. Zonder instructie maken wij die kosten niet. Wij kunnen zelf niet goed in één oog opslag inschatten welke cliënten hiervoor in aanmerking komen omdat het werkelijk behaalde rendement van belang is en vaak niet goed te zien voor ons. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we gematigd pessimistisch zin over de uitkomst van zo’n bezwaar.  Maar wees ervan bewust dat zonder bezwaar de aanslag 2016 in principe niet meer aangevochten kan worden, ook niet als de Hoge Raad de box 3 heffing 2016 voor sommige gevallen zou vernietigen.

 

Vrouwelijke ondernemers

Vrouwelijke ondernemers bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 hebben recht op een uitkering die alsnog aangevraagd kan worden

Dat was de uitkomst van Kamervragen hierover. Het UWV moest vervolgens nog inregelen dat deze uitkeringen alsnog aangevraagd kunnen worden. Dat is nu bijna gebeurd. Naar verwachting kan de uitkering worden aangevraagd vanaf 15 mei aanstaande. De aanvraag moet uiterlijk 30 september 2018 ingediend zijn. Wij helpen u graag hierbij. Let wel: de uitkering zal komen in 2019 en kan invloed hebben op bijvoorbeeld toeslagen.

 

Einde aan de KOR?

De EU stelt voor dat Nederland de zgn. KOR afschaft, de kleine ondernemersregeling. Deze regeling stelt ondernemers die per saldo in een jaar op een relatief kleine BTW afdracht uitkomen, vrij van afdracht van deze BTW. Die vrijstelling levert wel belaste winst op voor de inkomstenbelasting dus inderdaad, het is een gecompliceerde regeling, en dat juist voor kleine ondernemers voor wie administratie en fiscale regelgeving bijzaak is. De EU wil in plaats daarvan een BTW vrijstelling voor ondernemers met een kleine omzet. Dit voorstel is nadelig voor wie nu per saldo uitkomt op een BTW teruggaaf, bijvoorbeeld startende ondernemers en ondernemers voor wie de inkoop 21% belast is en de verkoop 6% (zoals kunstenaars).

 

Meldplicht belastingconstructies

De EU-ministers van Financiën hebben besloten dat o.a. belastingadviseurs en banken het moeten melden als zij voor een klant een constructie via het buitenland opzetten om belasting te besparen. Wat wij ons hiermee moeten voorstellen is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dit: het is een meldplicht voor legale structuren want aan illegale structuren werken banken en adviseurs sowieso niet mee. En als structuren grensoverschrijdend zijn om andere dan fiscale reden geldt de meldplicht niet.