070 - 31 31 000 info@vastrecht.com

VOOR ONDERNEMERS EN WERKGEVERS / WERKNEMERS

1) Er is nog veel onduidelijk als het gaat om de uitvoering van de WKR (de nieuwe fiscale regeling inzake kostenvergoedingen voor werknemers, in de meeste gevallen ingegaan in 2015). Maar de eerste aanscherpingen komen wel alvast, en ook een onuitvoerbare: het aanwijzen van een vergoeding als eindheffingsloonbestanddeel moet gebruikelijk zijn, anders mag het niet. Aan de wetgever die dit moet invullen de schone taak om mij uit te leggen: hoe kan ik mij conformeren aan een gebruik als het nog niet of nauwelijks bestaat omdat het pas dit jaar is ingevoerd? En: hoe kom ik erachter wat andere werkgevers doen?

2) De tabellen voor autobijtellingen veranderen weer wat: weer een hogere bijtelling voor auto’s met lage CO2-uitstoot. Uiteindelijk blijft alleen de 4% bijtelling voor echte elektrische auto’s over als tegemoetkoming. Mijn kennis van de milieu-effecten van semi-elektrische auto’s is beperkt. Maar ik geloof wel dat de voordelen minder groot zijn dan gedacht. In zoverre is inperking van de fiscale bevoordeling terecht.

3) Tante Agaath wordt opgevolgd door Vriend Piet: er komt weer een regeling die investeringen uit eigen kring in MKB / start ups moet bevorderen. Daar wordt € 50 mio voor vrijgemaakt. Goed nieuws voor start ups … ? Of zou het wegnemen van hindernissen nog meer helpen? De fiscale dreiging bij voorbeeld bij het inhuren van ZZP’ers, of bij jezelf verhuren als ZZP’er. Want in de dynamische wereld van start ups en MKB, anno nu dus zeg maar, is het werken met ZZP’ers en als ZZP’er de trend. En de fiscale belemmering daarvan vanuit regelgeving die nog uitgaat van dienstverbanden, een grote doorn in het oog.

4) Er is uitbreiding aanstaande van gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten van verschillende landen, ook over rulings tussen belastingplichtigen en de belastingdienst. Dat wil de Europese Commissie graag, en de Nederlandse overheid steunt dit. Dit is de zoveelste maatregel waarmee langzaam maar zeker een geheel transparante wereld wordt gemaakt.

5) We waren bang gemaakt met verlaging of afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Dat is van de baan. Er komt ook nog even geen verplicht pensioen of verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De VVD en de PvdA kunnen over dit onderwerp geen overstemming bereiken, omdat voor de één de ZZP ‘er een modern en flexibel werkende professional is en voor de ander een arbeider die wordt uitgebuit doordat hij niet de bescherming van ontslagrecht etc krijgt. ZZP’ers die via hun BV werken oden er goed aan te overwegen over te gaan naar een IB-onderneming.

6) De voorwaarden waaraan transfer pricing documentatie moet voldoen worden aangescherpt voor grote ondernemingen.

 

VOOR DGA’S

7) Het is nu bewezen: er wordt selectief gelekt. Want twee zaken die sommige mensen echt wel hadden willen weten om nog net onder een fiscale heffing uit te komen lagen nog NIET op straat:
a. meer kans op aansprakelijkheid voor (latente) belastingclaims bij verkoop van vennootschappen met stille en fiscale reserves;
b. ook langer dan 10 jaar na emigratie blijft de belastingclaim op aanmerkelijk belang winst bestaan.
Deze twee zaken zijn ingegaan op dinsdag 15 september 15.15 uur (het tijdstip van bekendmaking van de aankomende maatregelen).

 

INZAKE DE EIGEN WONING

8) En dan nog wat zaken die knelpunten weghalen in de fiscaliteit rond de eigen woning. Het complex van regels dienaangaande is al zo groot dat daar best nog wat bij kan:
a. Als een kapitaalverzekering vrij komt die fiscaal gekoppeld is aan de eigen woning is de winst in die polis van belasting tot een zeker maximum per persoon vrijgesteld (mist aan voorwaarden voldaan …). De maximum vrijstelling van de fiscaal partner mag voortaan ook worden ingezet;
b. Als een nieuwe woningschuld niet tijdig voldoende wordt afgelost (volgens de annuïtaire eisen) dan diskwalificeert de schuld niet definitief. De renteaftrek herleeft als de aflossingsachterstand is ingehaald.

9) De nationale hypotheekgarantie kan nu nog gelden voor leningen tot € 245.000, dat wordt in 2016 € 225.000. Zonder NHG is de rente hoger en de lening dus duurder.

 

VOOR PARTICULIEREN

10) De box 3 heffing wordt aangepast. Het fictief rendement is hoger naarmate uw vermogen groter is. Daar ligt de fictie aan ten grondslag dat de samenstelling van uw vermogen diverser is naarmate het groter is, en dat zo een hoger rendement kan worden behaald. Financiën kan hier nog wel gefundeerde tegenstand verwachten, in samenhang met de grotere kwestie wat de fiscus aan moet met de behoefte van ondernemers aan pensioenopbouw. Want waarom zou pensioenvermogen van werknemers (ondergebracht in pensioenfondsen) vrij van box 3 heffing zijn en spaargeld met pensioenbestemming van een ondernemer juist zwaarder belast gaan worden. Daar valt natuurlijk wel een mouw aan te passen: een vrijstelling of lager tarief voor zover er een pensioengat is. Makkelijker kunnen we het niet maken … Ondertussen is deze maatregel, als hij doorgaat, wel een extra reden om vermogen over te dragen aan de volgende generatie of aan een BV. En om uw lange termijn cash flow planning weer eens onder de loep te nemen. Ook is de staffel in de box 3 heffing wel een reden om voortaan de verdeling van het vermogen tussen de beide aangiften van fiscaal partners extra aandacht te geven. Het percentage van de belasting verandert vanaf 2017 ook elk jaar.

11) De inkomstenbelasting daalt iets doordat de lagere tarieven iets dalen en de hoogste schijf iets later begint. Anderzijds: de algemene heffingskorting wordt afgebouwd, en de arbeidskorting wordt omgevormd tot een instrument uitsluitend voor lager betaalden. En werkgevers die minimumloners in dienst hebben krijgen een premietje. Allemaal pogingen om het gat tussen loonkosten voor werkgevers en netto inkomen voor werknemers te verkleinen.

12) Verder een eenmalige verhoging van de ouderenkorting (zodat de regering kan zeggen dat ook ouderen worden ontzien?) en verhoging van de combinatiekorting (voor tweeverdieners, om moeders aan het werk te krijgen …)

13) In 2017 komt de € 100.000 vrijstelling terug voor schenkingen die ten doel hebben eigen woning bezit te financieren. Maar ditmaal is de vrijstelling weer beperkt tot schenkingen aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

 

TOESLAGEN

14) De huurtoeslag wordt niet verlaagd. Dat was aanvankelijk wel het plan.

15) De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Nu maar hopen dat dat echt het verschil kan maken…

Als u vragen hebt over het bovenstaande dan staan wij voor u klaar. U kunt contact opnemen met uw vertrouwde Vastrecht-adviseur, of telefonisch (070 – 31 31 000) of per e-mail naar info@vastrecht.com.